Dự án

Công ty du lịch Minh Hải


Description

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Dịch Vụ Minh Hải được thành lập năm 1990 trong điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam còn hết sức khó khăn. Du Lịch Cà Mau là một ngành hết sức mới mẻ.

Tiền thân của Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Dịch Vụ Minh Hải là Công Ty Du Lịch Và Dịch Vụ Minh Hải.

Ngày 01/01/1997, tỉnh Minh Hải được tách ra thành hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Lúc này công ty lại được tách ra thành hai công ty riêng biệt là Công ty Du Lịch Dịch Vụ Minh Hải Và Công Ty Du Lịch Dịch Vụ Bạc Liêu.

Đến năm 2006 Công ty đổi tên thành Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Dịch Vụ Minh Hải và hiện nay có tên giao dịch là:

- Tên giao dịch: Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Dịch Vụ Minh Hải

- Tên Tiếng Anh: Minh Hai Tourist And Services Joint Stock Company.

Tên giao dịch: Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Dịch Vụ Minh Hải

Tên Tiếng Ah: Minh Hai Tourist And Servies Jiont Stock Company

Tên Viết Tắt: minhaitourist

Live Preview
 • Skills:

  • seo
  • Web Design
  • Web Development
  • HTML/CSS
 • Client:

  Công ty du lịch Minh Hải