Giải Pháp

Linh hoạt và tùy biến mở rộng, Bitlearn E-learning phát triển trở thành nền tảng đào tạo trực tuyến toàn diện phục vụ cho khối Doanh nghiệp đào tạo nhân viên - đào tạo khách hàng và khối Trường Đại Học - Cao Đẳng.

Đào Tạo Inhouse

Bitlearn E-Learning được thiết kế chuẩn hóa dành cho các doanh nghiệp giúp cho việc đào tạo trở lên trực quan và thu được kết quả tối ưu nhất.

Đào Tạo Khách Hàng

Hệ thống cho phép doanh nghiệp đào tạo và quản lý đào tạo đại lý, đối tác phân phối, nhà cung cấp, hoặc nhượng quyền...theo mô hình chuẩn hóa đào tạo doanh nghiệp.

Trường Đại Học - Cao Đẳng

Từ dạy học, quản lý học tập, đánh giá, hay kiểm tra,… vaf các hoạt động khác đều được hệ thống tích hợp và phát triển theo mô hình chuẩn hóa đào tạo E-Learning cho trường đại học - cao đẳng.