Bitlearn Và Giáo Dục Đào Tạo

Bitlearn sử dụng Moodle - Nền tảng được lựa chọn cho các tổ chức giáo dục đại học trên toàn thế giới

Moodle LMS được hơn 60% giáo dục đại học trên thế giới sử dụng. Moodle nổi bật với thiết kế hướng tới giáo dục, vì thế nên đặc biệt dành cho những người làm trong lĩnh vực giáo dục, như giáo viên, giảng viên Đại học, ….

Đăng Ký Tư Vấn
Dễ dàng tích hợp các hệ thống khác

Moodle được sử dụng rộng rãi và là mã nguồn mở, các tổ chức giáo dục có thể tích hợp nó với nhiều hệ thống hiện đang sử dụng. Việc này cho phép các tổ chức giáo dục theo dõi và quản lý quá trình học tập học viên được đồng nhất và chặt chẽ.

Khả Năng Tùy Biến

Là một nền tảng mã nguồn mở, Moodle rất linh hoạt, cho phép các tổ chức giáo dục mở rộng và thêm các tính năng cho một môi trường học tập tùy chỉnh

Mobial App - Hỗ trợ đào tạo mọi lúc mọi nơi

Bitlearn hỗ trợ nền tảng App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS và Andoird. Bitlearn hỗ trợ học viên có thể học mọi lúc mọi nơi vào bất kỳ thời điểm nào. Sự tự do, thoải mái trong cách ăn mặc, cùng với các hoạt động hàng ngày tại nhà luôn tạo cảm giác dễ dàng hơn cho việc tiếp thu kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất.