Công ty :   Tập đoàn Edufit, Gateway School

Ngành Nghề :   Giáo dục

Giải Pháp :   Hệ thống đào tạo nội bộ, và sát hạch trực tuyến

Số lượng người dùng :   > 1500

Công ty :   Công Ty Cổ Phần Bellsystem24 - Hoa Sao

Ngành Nghề :   Dịch vụ Call Center

Giải Pháp :   Hệ thống đào tạo nội bộ và đào tạo khách hàng

Số lượng người dùng :   >5000

Công ty :   Công Ty Cổ Phần Vua Nệm

Ngành Nghề :   Kinh Doanh

Giải Pháp :   Cung Cấp Nội Dung Khóa Học Số

Số lượng người dùng :   100-500

Công ty :  

Ngành Nghề :   Bảo hiểm ngân hàng

Giải Pháp :   E-learning , Virtual Class

Số lượng người dùng :   > 1500

Công ty :   Ngân Hàng Quốc Dân NCB

Ngành Nghề :   Tài Chính/Ngân Hàng

Giải Pháp :   Cung cấp hệ thống đạo tạo nhân viên về nghiệp vụ ngân hàng

Số lượng người dùng :   >2000

Công ty :   Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam ( VTVCab)

Ngành Nghề :   Truyền hình

Giải Pháp :   Đào tạo trực tuyến.

Số lượng người dùng :   Trên 3000 người

Công ty :   Tập đoàn Gami

Ngành Nghề :   Đào tạo quản trị doanh nghiệp

Giải Pháp :   Hệ thống cung cấp giái pháp đào tạo trực tuyến

Số lượng người dùng :   >5000